Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2018

grizzlygirl
3755 3c78
Reposted fromJuliettevonCat JuliettevonCat
grizzlygirl
Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności, przypływa znikąd w środku dnia. (..)
W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą
— Magda Ryszko
Reposted fromswojszlak swojszlak
grizzlygirl
7845 560d
Reposted fromkotowate kotowate
grizzlygirl
7018 4b3f
Reposted fromkotowate kotowate

October 28 2018

grizzlygirl
grizzlygirl
0966 25c4
Reposted fromkotowate kotowate
grizzlygirl
1735 c183
Reposted fromkotowate kotowate
grizzlygirl
8380 5ce9
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viakotowate kotowate
grizzlygirl
"W życiu nie przypuszczałem, że osoba, z którą kiedyś spędzało się tyle czasu gapiąc w niebo, będzie tą samą osobą, na myśl o której robi mi się teraz niedobrze".
— z internetów, tak bardzo prawdziwe.
Reposted fromkotowate kotowate
grizzlygirl
4424 e467
Reposted fromkotowate kotowate
grizzlygirl
7310 9095 500
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viakotowate kotowate
4627 a6b5 500

whileshersleeps:

Neck Deep // December

7264 f56b 500

geardoctors:

A romantic moment in a romantic place with perfect person

3954 09a4 500
grizzlygirl
7934 92ec
Reposted fromkotowate kotowate
grizzlygirl
0759 725a
Reposted fromkotowate kotowate
grizzlygirl
4518 d3b7
Reposted fromkotowate kotowate
grizzlygirl
3929 4778
Reposted fromkotowate kotowate
grizzlygirl
6770 25a6 500
Reposted fromthinredline thinredline
grizzlygirl
8595 5c50
Reposted fromkotowate kotowate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl